Hälsa är rikedom
Subutex

Hälsa är rikedom.

Subutex

110.00400.00

Beskrivning

Köp Subutex här till överkomliga priser.  

Vad är Subutex

Subutex är ett opioidläkemedel. Detta läkemedel oralt/sublingualt (ges under tungan) används för att behandla opioidberoende.

Biverkningar av Subutex

Huvudvärk, magsmärtor, illamående, kräkningar, förstoppning, värme eller stickningar, frossa, ökad svettning.

sv_SESwedish