Hälsa är rikedom
Adderall

Hälsa är rikedom.

Adderall

162.00586.00

Nollställ

Beskrivning

Köp Adderall här till överkomliga priser.  

Vad är Adderall

Adderall är ett läkemedel som kallas blandade amfetaminsalter som innehåller fyra salter av amfetamin. Blandningen består av lika delar racemiskt amfetamin och dextroamfetamin, vilket ger ett förhållande mellan dextroamfetamin och levoamfetamin, de två enantiomererna av amfetamin.

Användning av Adderall

Adderall används för att behandla narkolepsi och ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Adderall kan också användas för ändamål som inte anges i denna medicinguide.

Biverkningar av Adderall

Förlust av aptit, viktminskning, muntorrhet, magbesvär, kräkningar, huvudvärk, diarré, feber och nervositet.

Mer information

kvantitet

50, 100, 200

sv_SESwedish