Hälsa är rikedom
OxyNorm

Hälsa är rikedom.

OxyNorm

Vad är Oxynorm?

Oxynorm , är ett halvsyntetiskt opioidläkemedel som används för behandling av måttlig till svår smärta.
Det är mycket beroendeframkallande och en vanlig missbruksdrog. Det tas vanligtvis genom munnen och är tillgängligt
i formuleringar med omedelbar frisättning och kontrollerad frisättning

Oxynorm används för att lindra måttlig till svår smärta.
De innehåller den aktiva ingrediensen oxikodon som tillhör en grupp läkemedel som kallas
starka smärtstillande medel eller smärtstillande medel.

Biverkningar av Oxynorm:

Muntorrhet, aptitlöshet, matsmältningsbesvär, buksmärtor eller obehag, diarré, förvirring,
depression, en känsla av ovanlig svaghet, skakningar, brist på energi, trötthet, ångest,
nervositet, sömnsvårigheter, onormala tankar eller drömmar.

sv_SESwedish