Hälsa är rikedom
Diazepam

Hälsa är rikedom.

Diazepam

Vad är diazepam?

Diazepam är ett bensodiazepin. Det påverkar kemikalier i hjärnan som kan vara obalanserade hos personer med ångest.

Diazepam används för att behandla ångestsyndrom, alkoholabstinenssymptom eller muskelspasmer.

Diazepam används ibland tillsammans med andra mediciner för att behandla anfall.

Viktig information

Du ska inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot diazepam eller liknande läkemedel (Klonopin,
Xanax och andra), eller om du har myasthenia gravis, allvarlig leversjukdom, smalvinklar
glaukom, ett allvarligt andningsproblem eller sömnapné.

Biverkningar av Diazepam:

dåsighet, yrsel, trötthet, muskelsvaghet, huvudvärk, muntorrhet, illamående och förstoppning.

sv_SESwedish